Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

(THTG) Ngày 15/10, Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Untitled 1

Ảnh : Đoàn Vũ 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, với những chính sách, biện pháp thực hiện đồng bộ thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm trên 6%/năm, thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011 đạt mục tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị cũng đã triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015; giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác giảm nghèo thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến  mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về tiêu chí, yêu cầu, nội dung mục tiêu giảm nghèo bền vững, khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

           Trọng Hiếu