Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(THTG) Chiều ngày 25/11, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 258 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện “ Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, gọi tắt là đề án 258. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đề án – ông Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tiền Giang đại diện Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

1

Ảnh: Minh Trí

Sau 5 năm thực hiện Đề án, hoạt động giám định tư pháp đã đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng, hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp của đề án đã được các bộ, ngành và địa phương thực hiện đã và đang tạo ra sự phát triển có tính bước ngoặt về tổ chức hoạt động và quản lý giám định tư pháp, nâng cao chất lượng của hoạt động giám định tư pháp, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp, đồng thời đáp ứng yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức trong các dân sự, hành chính.

Trung bình từ năm 2011 đến nay, mỗi năm các tổ chức giám định trên toàn quốc thực hiện giám định hơn 150.000 vụ việc, trong đó, chủ yếu được thực hiện theo trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhu cầu giám định trong giao dịch dân sự do đương sự tự yêu cầu giám định chưa phổ biến, mới phát sinh 1 số vụ việc ở lĩnh vực y, tâm thần, xây dựng. Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định được các tổ chức, cơ quan giám định thực hiện nhanh gọn, đảm bảo phù hợp nội dung cần giám định.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương trình bày các tham luận về những thuận lợi và khó khăn, những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện Đề án. Đồng thời, nêu lên 1 số đề xuất, kiến nghị để đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới, trong đó, liên quan đến công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định phù hợp với đặc thù và thực tế ở từng lĩnh vực; củng cố về số lượng, chất lượng đội ngũ làm giám định; các giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo, giải quyết các vụ án tham nhũng và các ách tắc trong khâu trưng cầu, thực hiện giám định, sử dụng kết luận giám định….

Hồng Tuyến