Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

(THTG) Sáng 11/1/2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

1

Ảnh: Anh Tuấn

Trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, chặt chẽ và phát huy hiệu quả. Toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền 59.403 tỷ đồng, 4000ha đất, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 37.957 tỷ đồng và 1.267 ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5. 403 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2017, dựa vào định hướng và kế hoạch đã được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt; Thanh Tra chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng.

Khánh Hồng