Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017

(THTG) Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

vlcsnap-2018-01-10-14h42m09s668

Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017. Ảnh: Bá Thủy

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết sách về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII tạo điều kiện giúp các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy  kinh tế – xã hội phát triển, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; Khối Đại đoàn kết dân tộc được củng cố phát huy

vlcsnap-2018-01-10-14h44m36s592

vlcsnap-2018-01-10-14h45m40s782

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Năm 2018 với chủ đề Năm dân vận chính quyền, hệ thống Dân vận cả nước tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Trung ương về công tác dân vận.

Khánh Hồng