Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(THTG) Chiều  ngày 7/10, Chính  phủ tổ chức Hội  nghị trực tuyến toàn  quốc về công tác tiếp  công dân, giải  quyết khiếu nại, tố cáo.  Chủ trì  hội  nghị  có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng  thường  trực Trương  Hòa  Bình.  Tại đầu  cầu  tỉnh  Tiền Giang  có ông  Võ Văn Bình, Phó Bí thư  Tỉnh ủy;  ông Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường  vụ Tỉnh  ủy, Trưởng  Ban  Dân vận tỉnh ủy; ông  Lê  Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh  .

Untitled 1

Ảnh : Phi Phụng 

Việc tổ chức  hội nghị toàn quốc về tiếp công dân, giải quyết khiếu  nại, tố cáo  nhằm đánh  giá đầy  đủ, toàn diện  tình  hình khiếu nại tố cáo  và kết  quả  công tác  tiếp  công dân, giải  quyết khiếu  nại, tố cáo  từ năm 2012 đến nay, nhất  là  việc thực hiện các giải  pháp đã đề ra, kiến nghị  các giải  pháp cụ thể  sát với thực tế. Nâng cao  năng lực, hiệu quả công  tác tiếp công  dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo , đảm bảo an ninh trật tự , quyền khiếu nại  tố cáo  của công  dân. Phổ biến  quán triệt  cho  các ngành , các  cấp nắm bắt  được đầy đủ  nội  dung  cơ  bản  pháp luật  và nâng  cao  trách nhiệm, hiệu  quả  trong công  tác tiếp  công dân.  Qua đó  giải  quyết khiếu  nại, tố  cáo  để góp  phần ổn định tình  hình  chính  trị –  xã hội , bảo  vệ quyền  và lợi  ích  chính  đáng  của công  dân.

Công Luận