Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

(THTG) Ngày 29/6, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt triển khai các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Hội nghị do Ban bí thư trung ương đảng tổ chức tại phòng họp Diên Hồng tòa nhà Quốc hội, được trực tuyến đến các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

vlcsnap-2018-06-29-16h07m19s331

vlcsnap-2018-06-29-16h06m50s982

vlcsnap-2018-06-29-16h07m46s790

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm. 

Tại điềm cầu Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang có sự tham dự của  ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang; trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ đảng viên đang công tác tại các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

vlcsnap-2018-06-29-16h11m28s177

Ông Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Ông Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội nghị và nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng sẽ giúp cán bộ đảng viên hiểu đúng Nghị quyết, trang bị kiên thức để có kế hoạch chương trình hành động triển khai Nghị quyết sâu rộng hơn trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ông yêu cầu cán bộ đảng viên nắm vững những điểm mới của Nghị quyết, kết hợp nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các đoàn thể tăng cường công tác tuyền truyền Nghị quyết, thay đổi hình thức tuyên truyền, để cá nhân tham gia học tập phát huy tính chủ động trong nghiên cứu vận dụng Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời Bí thư Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh đến vai trò của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền Nghị quyết.

vlcsnap-2018-06-29-16h04m27s492

Ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Sau phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó phân tích sâu về tình hình nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện. Nghị quyết 26 về công tác cán bộ có 5 quan điểm chủ đạo, là tư tưởng xuyên suốt để cán bộ đảng viên nghiên cứu, thực hiện, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

vlcsnap-2018-06-29-16h07m26s980

Ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quán triệt Nghị quyết số 27 Trung ương 7 khóa XII tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung quán triệt Nghị quyết số 27 Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiển lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động doanh nghiệp và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong quá trình triển khai nghị quyết 26,27,28, cấp ủy các cấp dành thời gian đánh giá tổng hợp những đề xuất kiến nghị, báo cáo về Ban Bí thư.

Sau hội nghị này, Tỉnh ủy Tiền Giang có chương trình hành động, quán triệt sâu Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, cũng như các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X.

Thanh Thảo