Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 22 và triển khai Kết luận 96 của Ban Bí thư

(THTG) Ngày 2/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22 và triển khai Kết luận 96 của Ban Bí thư khóa XI, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Tại Tiền Giang, dự hội nghị có ông Trần Thế Ngọc – Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Hồng Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Trần Kim Mai – ủy viên thường vụ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

02

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức cơ quan doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và quan hệ lao động tiếp tục được hoàn thiện, nhiều doanh nghiệp nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, ý thức tổ chức kỹ luật của người lao động được nâng lên.

Tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Bí thư, quan hệ lao động trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đời sống của nhiều lao động còn khó khăn, thu nhập thấp, điều kiện ăn ở, đi lại và chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được yêu cầu…Nhằm sớm khắc phục những hạn chế đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giúp người lao động yên tâm công tác.

Phúc Huy