Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

(THTG) Ngày 27/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị trực tuyến. Đây là hội nghị trực tuyến toàn tỉnh. Tại điểm cầu chính còn có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cùng cán bộ đảng viên các sở ban ngành trong tỉnh.

2

Ảnh: Trần Liêm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh đã thông báo nhanh kết quả nội dung hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong 6 ngày từ ngày 9 đến ngày 14/10, với 7 nội dung quan trọng gồm: công tác xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, đấu tranh chống các biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả chương trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh tham gia các Hiệp định thương mại cùng rất nhiều nội dung quan trọng khác và phân tích sâu sắc về 10 nguyên nhân hạn chế, 15 biểu hiện  trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, 8 biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Trung ương Đảng khẳng định rằng Văn kiện XII kiên trì  kế thừa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Nhìn nhận chung của trung ương Đảng về yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ là công tác đánh giá cán bộ.

Những vấn đề báo cáo nhanh về Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII sẽ giúp Đảng bộ tỉnh Tiền Giang có những định hướng trong lãnh chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội tạo ra khí thế mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Thanh Thảo