Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ

(THTG)Sáng ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 1/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính. Tại Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan tham dự hội hội nghị.

1

Ảnh: Bùi Phong

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15. Theo đó, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được triển khai và thực hiện có hiệu quả, số người được hưởng trợ cấp hàng tháng tăng lên rõ rệt, gần 90.000 người hoạt động cách mạng được chuyển chế độ từ hưởng trợ cấp 1 lần sang hưởng trợ cấp hàng tháng, đã hoàn thành việc hỗ trợ cho hơn 38.000 hộ gia đình về nhà ở; hơn 6.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời. Trong 3 năm đã có khoảng 200 ngàn lao động nghèo được đào tạo gắn với giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,6% năm 2012 xuống còn 5,9% năm 2014; Các chế độ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; Trợ cấp xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn; Bảo đảm giáo dục tối thiểu; bảo đảm nhà ở, nước sạch tối thiểu…được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15. Đồng thời nhấn mạnh, các Bộ, Ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội theo hướng gọn, hệ thống, giảm trùng lắp, chồng chéo; Tập trung ưu tiên đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm sát với nhu cầu của người dân, từ việc chăm sóc sức khỏe, ăn, ở, học tập, đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Minh Toàn