Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(THTG) Ngày 19/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng, lãnh đạo chủ cốt các chi đảng bộ trực thuộc tham dự.

02

3 năm qua, nhất là trong năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng ngành, địa phương, đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có sự chuyển biến tích cực. Năm 2013, một số địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 03 như Thái Bình, Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lai Châu, Bình Thuận, Tiền Giang.

Hội nghị đã được nghe nhiều báo cáo tham luận của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương về những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả trong tổ chức Chỉ thị 03 cùng các đề xuất, giải pháp trong thời gian tới.

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp, có hiệu quả để việc học tập ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Khánh Hồng