Hội nghị trực tuyến công tác thu thuế

(THTG) Ngày 11/7 Tổng Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Still0711_00008

Hội nghị trực tuyến công tác thu thuế tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Trọng Hiếu

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành thuế cả nước đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý; triển khai đồng bộ các giải pháp về chống thất thu, hạn chế nợ đọng, nhằm ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm, nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế cả nước thu ước đạt 464.500 tỉ đồng, đạt 48% so với dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ.

Still0711_00009 Still0711_00010

Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, Tiền Giang thu thuế đạt hơn 3.769 tỉ đồng. Ảnh: Trọng Hiếu

Riêng tỉnh Tiền Giang, tính đến cuối tháng 6 năm 2017, Tiền Giang thu thuế đạt hơn 3.769 tỉ đồng. Các khoản thu, sắc thuế đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả công tác đăng ký, kiểm tra, kê khai, hoàn thuế, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ có nhiều tiến bộ.

Ngành Thuế cũng đã đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành tốt công tác thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính, thanh kiểm tra, thu hồi nợ thuế, công tác tuyên truyền tiếp tục được ngành thuế đặt lên hàng đầu.

Thùy Trang