Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2014

(THTG) Ngày 30/10, UBND tỉnh Tiền Giang hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2014. Ông Trần Thanh Đức phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

3

       Đại diện Ban cơ yếu chính phủ và tập đoàn bưu chính viễn thông, đơn vị hợp tác chiến lược phát triển công nghệ thông tin với UBND tỉnh Tiền Giang triển khai ứng dụng hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Chữ ký số là thông tin được gắn kèm với tài liệu văn bản, âm thanh, hình ảnh, sử dụng kỹ thuật mật mã nhằm xác định người ký dữ liệu đó.

Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước. Để đảm bảo văn bản điện tử an toàn, việc sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký số là rất quan trọng. Từ nay đến năm 2020, tỉnh phấn đấu đạt từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 về ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Thông tin Truyền thông tập trung tập huấn và tiếp tục mở rộng sang hệ thống doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp.

Thanh Thảo