Hội nghị triển khai Tháng hành động Vì bình đẳng giới

(THTG) Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

1

Ảnh: Lê Long

Với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới phát động từ ngày 25/11 đến 25/12/2016, với các hoạt động chính là tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, hội thi..về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới; tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác bình đẳng giới. Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể  đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Là năm đầu tiên được triển khai tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên phạm vi cả nước, Tháng hành động phải được triển khai nghiêm túc, đáp ứng được mục đích, yêu cầu trong truyền thông, thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái./

Thanh Xuân