Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

(THTG) Ngày 14/4, tại trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  Tiền Giang,  Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 18 chỉ tiêu chủ yếu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hội nghị đã thông qua 4 chuyên đề  và triển khai nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, về công tác tổ chức xây dựng Đảng;  các giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ khối các cơ  quan./.

 

 CÔNG LUẬN