Hội nghị triển khai Nghị định số 33 của Chính phủ về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

 (THTG) Ngày 31/8, Thanh tra tỉnh Tiền Giang hội nghị triển khai Nghị định số 33 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trưởng, phó các phòng, công chức, thanh tra viên của Phòng Giám sát và xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các trường và doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo thanh tra các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị.

1

Nội dung tập huấn tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị định 33 của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra; Thông tư 01 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Thông tư 08 quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; Thông tư 01 quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ cáo hành vi tham nhũng; Thông tư 04 quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành thanh tra.

Qua tập huấn giúp các ngành, các cấp nắm vững và có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định của Nghị định số 33 và các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tập trung triển khai những nội dung trọng tâm, những quy định cụ thể nhằm thống nhất nhận thức và thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, pháp luật về thanh tra, bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành thanh tra và khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo các hành vi tham nhũng./.

Bài và ảnh: Khánh Hồng