Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016.

(THTG) Ngày 17/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016.

Theo đó Luật Báo chí quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý Nhà nước về báo chí.

1

Ảnh: Viêt Bình

Luật Báo chí còn bổ sung, luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Luật Báo chí gồm 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung. Luật Báo chí mới được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Luật Báo chí năm 2016 sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới.

Thu Thủy