Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi

(THTG) Sáng ngày 18/8, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, UBND và UB MTTQ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ và đại diện các sở, ban ngành từ tỉnh đến các xã phường, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

1

Ảnh: Minh Trí

Theo kế hoạch, HĐND và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nội dung lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên, bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, chuyển đổi hình phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù, tội danh cụ thể đối với hành vi cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế, xử lý hình sự đối với người trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng… Việc lấy ý kiến được tổ chức thông qua các hình thức góp ý bằng văn bản, tổ chức hội nghị, qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và của tỉnh Tiền Giang. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 14/9/2015.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc lấy ý kiến đóng góp nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi lần này là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi công dân. Do đó, các cấp, cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức phối hợp lấy ý kiến đóng góp đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, huy động được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Bộ luật.

Khánh Hồng