Hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

(THTG) Ngày 16/8/2014, tại huyện Chợ Gạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và công văn 2905 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất.

1.33

Tại hội nghị, các đại biểu là chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác khai thác và kinh doanh nước sinh hoạt và đại diện lãnh đạo UBND xã thị trấn, trạm y tế… đã được nghe triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất; quy trình cấp phép khai thác tài nguyên nước… Theo đó, từ ngày 01/01/2015, các tổ chức, cá nhân thi công mới các giếng khoan tầng sâu, hoặc đang khai thác các giếng khoan tầng sâu sẵn có mà không có giấy phép, thì phải đình chỉ hoạt động, bị xử phạt vi phạm hành chính từ 30 đến 50 triệu đồng đối với giếng khoan chiều sâu dưới 50 mét và từ 50 đến 70 triệu đồng đối với giếng khoan chiều sâu trên 50 mét, đồng thời phải chịu trách nhiệm lấp hủy giếng, khôi phục lại hiện trạng ban đầu đúng theo quy định.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 1.400 giếng khoan tầng sâu đang khai thác, trong đó có khoảng 200 giếng chưa có giấy phép, tập trung nhiều nhất ở huyện Chợ Gạo và Cái Bè. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân khai thác giếng khoan tầng sâu trên địa bàn tỉnh chưa các giấy phép nên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục  xin cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

Phúc Huy