Hội nghị tổng kết thi đua Cụm LĐLĐ các tỉnh Bắc Sông Hậu năm 2016

Ngày 22/12, tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, Liên đoàn lao động các tỉnh khu vực Bắc sông Hậu tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2016.

1

Trong năm 2016, LĐLĐ các tỉnh Bắc sông Hậu gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, và Đồng Tháp đã thành lập mới 211 công đoàn cơ  sở, doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, đạt 125,5% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phát triển được gần 80.000 đoàn viên mới, đạt trên 186% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao. Nâng tổng số đoàn viên trong cụm trên 600.000 người, đạt tỷ lệ trên 90%. Vận động “Quỹ Mái ấm Công đoàn” được 15,8 tỷ đồng; xây dựng 231 căn Mái ấm Công đoàn với tổng giá trị trên 6,9 tỷ đồng; qua đó đã giúp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao  động nghèo  ổn định cuộc sống.

Qua các phong trào thi đua đã có nhiều công nhân viên chức lao  động phát huy tính năng động, sáng tạo, nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, giải pháp cải tiến sản xuất, giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bài và ảnh: Công Luận