Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

(THTG) Sáng 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang hội nghị tổng kết đổi mới phương thức  lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Danh- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí  Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phan Văn Nhiệm- Hàm vụ trưởng – Vụ địa phương 3.

1

Ảnh: Trần Liêm

Thời gian qua, Nghị quyết trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và kết luận số 64 của Ban Chấp hành trung ương khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị  từ trung ương đến địa phương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai quán triệt thông qua xây dựng chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy. Từ đó các cấp ủy tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, cơ quan Đảng của Tỉnh ủy sau khi sắp xếp kiện toàn lại có 26 phòng đơn vị trực thuộc, UBND tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của 18/18 cơ quan chuyên môn trực thuộc, hiện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có 149 đơn vị phòng ban, chi cục. Về tổ chức biên chế cấp xã tiến hành sắp xếp, so với trước xã loại 2 giảm 1 phó chủ tịch UBND và 1 ủy viên văn hóa xã hội. Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND trên địa bàn tỉnh hiện có 9/11 đơn vị cấp huyện, 115/ 173 đơn vị cấp xã phường ; Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện có 1/11 đơn vị, cấp xã 16/ 173 đơn vị.

Hội nghị đã thảo luận về nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy, dựa trên đánh giá sau khi đi vào thực hiện thực tế tại các cấp ủy Đảng, trong đó phân tích sâu về những hạn chế yếu kém, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các đại biểu còn đóng góp một số ý kiến cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đối với hệ thống chính trị ở địa phương

2

Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đánh giá : Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa X và   kết luận số 64 của Ban Chấp hành trung ương khóa XI đạt được những kết quả nổi bật, đó là sự đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện còn phát sinh một số tồn tại hạn chế như: việc đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa tạo được bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội, việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể có mặt còn hạn chế. Đồng chí Nguyễn Văn Danh lưu ý 7 nội dung để thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa X và 3 nội dung thực hiện kết luận 64 của Ban Chấp hành trung ương khóa XI trong thời gian tới, trong đó tập trung : nâng cao nhận thức đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ thực chất; tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, khắc phục hành chính hóa ở cơ quan Nhà nước, mạnh dạn điều chỉnh thay thế cán bộ không đảm bảo năng lực và trình độ, rà soát phân định rõ chức năng của các cơ quan Đảng, chính quyền, nghiên cứu kỹ lộ trình và thí điểm việc sát nhập một số sở ngành, hoàn thiện đề án vị trí việc làm…Tỉnh cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thanh Thảo