Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(THTG) Ngày 22/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

1

Ảnh: Minh Trí

Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần quan trọng trong việc kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, củng cố thế trận an ninh nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 165 xã phường, thị trấn và và 518 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đã chuyển hoá 17 địa bàn phức tạp về ANTT, củng cố nâng chất 1658 tổ nhân dân tự quản; duy trì và phát huy 15 mô hình phòng chống tội phạm như: cổng rào an ninh, ánh sáng phòng chống tội phạm, câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm.

01

Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà nhân dân và các ngành, các cấp của tỉnh đạt được trong năm 2015. Ông lưu ý thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình phòng chống tội phạm ở địa phương, chú trọng nhân rộng những mô hình điển hình, những tấm gương tiêu biểu của cá nhân và tập thể; nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể, nhằm phát huy hiệu quả trong phong trào tooàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ trong năm  2015 đã được khen thưởng.

 

                                         An Phước