Hội nghị tổng kết công tác thi đua 6 Đài Phát thanh – Truyền hình khu vực Bắc sông Hậu năm 2016

(THTG) Ngày 30/12, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, 6 Đài  Phát  thanh – Truyền hình  thuộc Cụm thi  đua  số  8, khu vực Bắc sông Hậu tổ chức  Hội  nghị tổng kết  công tác thi  đua  năm  2016. Đến dự có đại diện Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử , lãnh đạo  6 Đài Phát thanh – Truyền hình khu vực Bắc sông Hậu.

1

 Cụm thi đua số  8, khu  vực Bắc sông  Hậu có 6 Đài  Phát  thanh- Truyền hình  của các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Trong năm 2016, các Đài Phát  thanh – Truyền hình  Cụm  thi đua  số 8, do Đài Phát  thanh – Truyền hình tỉnh  Tiền Giang làm Cụm trưởng đã có nhiều cố gắng  trong  hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức  các sự kiện văn hóa , thể thao  đáp  ứng nhu  cầu  giải  trí cho nhân dân. Các Đài Phát  thanh – Truyền hình trong khu  vực  đã kịp thời thông tin , tuyên truyền  các sự kiện chính  trị quan  trọng  về đường  lối , chủ trương  của  Đảng, chính  sách  pháp   luật  của Nhà nước, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, phòng  chống  thiên tai dịch bệnh, các chương trình  an sinh  xã hội. Trong năm 2016, các Đài Phát thanh – Truyền hình  khu vực Bắc sông  Hậu có nhiều  cải tiến, nâng cao chất  lượng  các chương  trình,  đáp  ứng  nhu  cầu  của khán, thính  giả trong  khu  vực.

Trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  năm 2017, các Đài Phát  thanh- Truyền hình  Cụm  thi  đua số 8, khu  vực  Bắc sông Hậu sẽ có nhiều chương trình  đổi  mới, đa dạng hóa các thông  tin.Triển khai thực hiện  đề án số hóa truyền dẫn phát  thanh,  truyền hình  mặt  đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng  Chính  phủ phê  duyệt. Phấn  đấu tự chủ về tài  chính, tự cân đối  thu  chi…

Hội nghị đã thống nhất các bình xét thi  đua  năm 2016, và đề xuất  Đài Phát thanh – Truyền hình  tỉnh  Đồng Tháp  làm Cụm trưởng  các Đài Phát  thanh – Truyền hình Cụm thi  đua  số  8 các tỉnh khu  vực Bắc sông  Hậu  năm 2017.

Bài và ảnh: Công Luận

Các bài viết cùng chuyên mục