Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016

(THTG) Ngày 17/1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đến dự.

1

Ảnh: Phi Phụng

       Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nổi bật là đã triển khai quán triệt kịp thời Quy định số 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 5 tổ chức đảng và 33 đảng viên; Ban thường vụ cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 174 tổ chức đảng, 181 đảng viên. Riêng Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1058 tổ chức đảng và 759 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót của tổ chức Đảng, đảng viên, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương thành tích mà ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ tỉnh. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm và phát hiện những nhân tố mới, những cán bộ tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, các tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì thành tích đóng góp cho ngành kiểm tra đảng năm 2016.

An Phước