Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2014

(THTG) Ngày 6/2, Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, qui chế dân chủ và chuyên đề thi  đua qui chế  dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính  quyền năm 2014.

  Đến dự có ông Vũ Anh Tuấn, phó vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ  quan  Nhà nước. Ông Trần Long Thôn, trưởng  Ban Dân vận tỉnh  ủy, ông Trần Thanh  Đức –  phó  chủ tịch  ủy ban  nhân dân tỉnh Tiền Giang

Trong  năm 2014, các cấp ủy  Đảng tập  trung lãnh  đạo, chỉ đạo công tác dân vận sát  với  thực tế, đi vào  chiều  sâu, vừa tập  trung  các công  việc trọng tâm, đồng  thời  giải  quyết  các vấn đề  bức xúc của xã hội, nên đã  tạo  sự đồng  thuận trong nhân dân. Công  tác dân vận, thực hiện qui  chế  dân chủ ở cơ  sở  cũng  được chú trọng. Công tác kiểm tra, theo  dõi hướng dẫn cho  cơ  sở được tăng cường. Qua đó đổi mới  phương  thức, nâng  cao  chất  lượng hiệu  quả hoạt  động của Mặt  trận Tổ quốc  và các đoàn thể, góp  phần tăng cường  mối  quan hệ giữa Đảng , Nhà nước với  nhân dân  đạt  hiệu  quả cao .

5

 Tổng kết  công  tác hoạt  động  dân vận  năm 2014,  Ủy  ban  nhân dân tỉnh  Tiền Giang  đã trao  cờ  thi  đua xuất  sắc cho 4 tập  thể và tặng  40  bằng khen cho  tập  thể, 44 bằng  khen  cho  các cá nhân vì có nhiều  thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề thi  đua qui  chế  dân chủ ở cơ  sở, dân vận khéo, dân vận chính  quyền./.

Công Luận