Hội nghị Tổng kết chương trình tiết kiệm điện

(THTG) Ngày 8/5, Công ty Điện lực Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình tiết kiệm điện và thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện giám sát cung ứng sử dụng điện giai đoạn 2011 – 2015.

03

Ảnh: Quốc Việt

Trong năm 2014, Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân …. tăng cường công tác tuyên truyền cho các các hội viên, đoàn viên và trong cộng đồng nhân dân,  qua đó đã giúp người dân tỉnh nhà nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng điện  an toàn,  tiết kiệm, hiệu quả, từ đó nâng cao ý thức trong hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như sử dụng thiết bị điện  có tính năng tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp  tiết kiệm trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, trong sản xuất nông nghiệp… . Kết quả trong năm 2014, Tiền Giang đã tiết kiệm được 45, 63 triệu KWh, tăng 15,9% so với năm 2013.

Trong năm 2015, công ty thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả hơn, phấn đấu thực hiện và đạt chỉ tiêu tiết kiệm 46,7 triệu kWh điện.

Thùy Trang