Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

(THTG) Ngày 04/11, UBND tỉnh hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Untitled 2

Ảnh : Phi Phụng 

4 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình của địa phương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đồng bộ.

Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp nhận giải quyết 480 trong tổng số 585 vụ khiếu nại, đạt trên 82%. Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính Nhà nước đã thu hồi cho Nhà nước số tiền 1tỷ 164 triệu đồng, 6.289m2 đất, trả lại cho công dân 1 tỷ 199 triệu đồng và 9.060m2 đất. Về giải quyết tố cáo, đã thụ lý 97 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, giải quyết 92 vụ, đạt 94,85%, thu về cho ngân sách Nhà nước 1.826.000 đồng và 390m2.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận nêu ra những vấn đề còn khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng đề nghị các cấp, các ngành, các huyện, thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ và người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, tăng cường công tác thanh tra công vụ để phòng ngừa tiêu cực phát sinh; phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hồng