Hội nghị toàn quốc triển khai công tác báo chí năm 2017

Chiều 18/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Các đại biểu tham dự Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương tham dự Hội nghị.

Diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân

Theo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, năm 2016, về cơ bản báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thông tin về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thông tin, phản ánh toàn diện, kịp thời về các sự kiện quan trọng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Báo chí đã chủ động tuyên truyền phản ánh đậm nét các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ, một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Báo chí cũng tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức và thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, vì biển đảo quê hương, chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất…

Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Báo chí cũng đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu đổi mới của đất nước với bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình và ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với những ưu điểm, thành tích là chủ đạo, trong năm 2016 vừa qua, hoạt động báo chí vẫn còn tồn tại những thiếu sót, khuyết điểm, như vẫn tiếp diễn hiện tượng thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép; tình trạng thông tin phiến diện chưa được khắc phục triệt để; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự của công dân vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm của báo chí; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục vẫn còn xảy ra; một số cơ quan báo chí có hiện tượng coi nhẹ quy trình biên tập, duyệt bài, chưa coi trọng đúng mức trách nhiệm xã hội của báo chí…

Về một số nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017, Báo cáo nêu rõ, các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả năm 2016, nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Báo chí cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Báo chí năm 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với những thách thức của báo chí Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Chia sẻ với những thách thức của báo chí

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của báo chí, không chỉ thông tin, vận động người dân thực hiện những chủ trương, chính sách của Chính phủ mà còn giúp hoạt động phản biện, xây dựng chính sách có bước tiến rất rõ rệt.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với những thách thức của báo chí Việt Nam, nhất là khi nhiều cơ quan báo chí phải lo về kinh tế để tờ báo tiếp tục phát triển, để đời sống phóng viên, cán bộ, viên chức, người lao động được nâng lên. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các hình thức thông tin, nhất là mạng xã hội với yêu cầu thông tin cực kỳ nhanh nhạy, không chỉ tính bằng ngày, giờ mà từng phút, buộc các cơ quan báo chí phải bước vào cuộc cạnh tranh về thông tin ở tầm rộng hơn.

“Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT và tất cả các bộ, ngành phải tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí và thực tế công việc này đã tốt hơn nhiều nhưng mới chỉ đối với các chủ trương, chính sách đã ban hành tương đối đầy đủ. Cần phải làm tốt hơn việc thông tin trong quá trình chuẩn bị ban hành chính sách để báo chí cùng đồng hành, hợp tác”, Phó Thủ tướng nói.

Từ sự phát triển của các hình thức thông tin ngày càng đa dạng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ phải thích ứng dần với sự thay đổi này để chủ động thông tin cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết cho cán bộ trong xử lý các sự cố về thông tin.

“Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương thống nhất chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về báo chí với mục đích lớn nhất là tạo môi trường lành mạnh đối với văn hóa, xã hội nói chung, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho từng nhà báo, từng tờ báo, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương phải cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức thông tin, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng cần phải đề cao, tôn vinh đạo đức nhà báo; tạo thuận lợi cho những sáng kiến của các nhà báo về thành lập các tổ chức như diễn đàn, câu lạc bộ về những vấn đề, lĩnh vực lớn mà xã hội quan tâm để các bộ ngành chủ động tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí và bàn thảo về những vấn đề nhằm chuẩn bị tuyên truyền cho tốt.

“Tôi mong rằng báo chí nước nhà luôn luôn giữ được lòng tin của cộng đồng, xã hội, nhân dân, khi đó những luồng thông tin sai lệch, không có thiện chí dần giảm đi và không có tác hại”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Cập nhật để không tụt hậu

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2016 công tác báo chí có những điều kiện thuận lợi rất cơ bản, đó là tiếp tục được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm chăm lo toàn diện; những thành tựu to lớn của đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới; là năm diễn ra những sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng của đất nước… Bên cạnh  đó, năm 2016 cũng là năm có nhiều sự cố và tác động lớn đến báo chí.

Trong bối cảnh như vậy, với sự nỗ lực của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo, công tác báo chí đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Báo chí đã thông tin kịp thời các sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống xã hội.

Khẳng định những kết quả mà báo chí đạt được trong năm 2016, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế của hoạt động báo chí, của công tác quản lý báo chí thời gian qua; phân tích những khó khăn, thách thức đối với báo chí trong năm 2017, nêu rõ trong năm 2017, báo chí đứng trước những thách thức không nhỏ.

Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với công nghệ số hóa phát triển sẽ có tác động trực tiếp tới công nghệ làm báo, công nghệ truyền tin, công nghệ tiếp cận thông tin…, tác động rất lớn tới tác nghiệp của nhà báo. Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp. Trong tình hình đó, nếu không cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương thức làm báo, quản lý báo chí, kinh tế báo chí, trau dồi bản lĩnh chính trị thì sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.

Đề cập đến các nhiệm vụ của công tác báo chí trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền để cổ vũ cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phê phán tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân hiến kế, đóng góp giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo và công tác quản lý báo chí. Trong chỉ đạo, phải tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm chủ động, kịp thời, thống nhất, thuyết phục trong chỉ đạo và định hướng thông tin. Trong công tác quản lý, phải khẩn trương và quyết tâm hơn nữa trong thực hiện quy hoạch báo chí. Cần rà soát lại để xem xét, xử lý đầy đủ, thỏa đáng các vấn đề đang đặt ra với các trang tin điện tử, các báo điện tử; vấn đề về kinh tế truyền thông, kinh tế báo chí…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng lưu ý cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và trình độ chuyên môn của người làm báo. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Báo điện tử Chính phủ – Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Chuyên đề Khởi nghiệp-một trong số 20 tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục báo chí tiêu biểu xuất sắc năm 2016. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cơ quan báo chí có tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục báo chí tiêu biểu xuất sắc năm 2016. Trong số 20 tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục này, có Chuyên đề Khởi nghiệp của Báo điện tử Chính phủ – Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Nguồn Chính phủ