Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam

 

Ngày 22-4, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

1

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư với các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đinh La Thăng, Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành T.Ư. Cùng dự, có 450 đại biểu đại diện cho 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và 191 chi hội trực thuộc T.Ư.

Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, tính đến nay, Hội có 276 đơn vị cấp hội, bao gồm 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và 194 chi hội trực thuộc T.Ư với gần 23.500 hội viên. Năm 2015, thành lập mới sáu chi hội, đổi tên một chi hội, kết nạp 1.709 hội viên. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Hội, năm 2015, các tổ chức hội đã có nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị, như: Tổ chức thành công Hội Báo Xuân toàn quốc năm Ất Mùi – 2015; Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội và Hội nghị thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; Hội thảo quốc gia “90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Truyền thống, Bản lĩnh và Trách nhiệm”; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Trao Giải báo chí quốc gia lần thứ IX; Lễ kỷ niệm 40 năm Liên đoàn Báo chí ASEAN và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN và đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác hội nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng cho biết, hiện có 38 cơ quan báo chí địa phương, 137 cơ quan báo chí T.Ư đang hoạt động dưới những hình thức và quy mô khác nhau, tạo ra một thị trường báo chí nhộn nhịp, đa dạng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là một bước phát triển lành mạnh và phản ánh sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ người làm báo nói chung và lực lượng báo chí thành phố nói riêng. Mặc dù còn nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các hình thức truyền thông khác, hầu hết các cơ quan báo chí tại thành phố vẫn bám sát thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của cả nước, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân bằng nhiều diễn đàn, chuyên trang, chuyên mục, đồng thời quan tâm thường xuyên và thích đáng cho việc tuyên truyền, nêu gương tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những hoạt động mang tính định hướng ấy có tác dụng động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp trong nền văn hóa Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong năm qua. Những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam đã được thể hiện cụ thể trong tất cả công tác của hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của công tác Hội (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu chỉ rõ: Năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam xác định chủ đề hoạt động là “Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN; thực hiện đổi Thẻ Hội viên 2016 – 2020; chuẩn bị thực hiện Luật Báo chí sửa đổi (năm 2016) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có điều, khoản quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Để hoàn thành tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề của năm 2016, các cấp Hội cần đầu tư nghiên cứu, xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch cụ thể phù hợp thực tiễn đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như chất lượng báo chí. Theo đó, hội viên cần tích cực tham gia học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng và làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội; công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X; Luật Báo chí sửa đổi và quy hoạch báo chí; nghiên cứu, thảo luận, bổ sung nội dung Quy định đạo đức người làm báo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và Luật Báo chí sửa đổi, nâng cao hơn nữa nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: thúc đẩy hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo; thúc đẩy lộ trình thực hiện Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo. Báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Cờ thi đua tặng 18 tập thể Hội xuất sắc và trao Bằng khen tặng 36 tập thể, 57 cá nhân do có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015.

Báo Nhân Dân