Hội nghị tỉnh đảng bộ Tiền Giang lần thứ 23 đánh giá nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2014

(THTG) Ngày 7/7, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị lần thứ 23, nhằm sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng sản phẩm trong nước, tức GDP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng 9,1%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,5%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,8%, khu vực dịch vụ tăng 9,6%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 2256 tỉ đồng, đạt 60,9% so với chỉ tiêu cả năm; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện được 621 triệu USD, đạt 53% so với nghị quyết cả năm.

02

          Như vậy, tốc độ tăng trưởng chưa đạt so với Nghị quyết đề ra là tăng từ 9,5 đến 10%; trong đó: khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều chuyển biến lớn về quy mô sản xuất, thị trường đầu ra, cũng như hợp tác sản xuất và tiêu thụ.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 130/139 xã có đồ án quy hoạch được phê duyệt; có 2 trong 11 xã điểm đạt 15 tiêu chí nông thôn mới. Đã hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện là 6,33%.

Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Tiền Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, giúp các doanh nghiệp ở các cụm, khu công nghiệp của tỉnh, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đề ra các nhóm giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2014, với trọng tâm là tiếp tục tháo gở khó khăn cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là tiếp tục xây dựng nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, tìm đầu ra cho các loại sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, hạn chế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc; khai thác sử dụng đất và các loại tài nguyên theo quy hoạch; phát triển sản xuất công nghiệp; mở rộng thương mại dịch vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra từ đầu năm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào những vấn đề chính là tăng cường năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị; cải cách cơ chế, thủ tục; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; quy hoạch vùng phát triển và phát động các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần đạt được các chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ đã đề ra trong năm 2014 và của cả nhiệm kỳ 2010 – 2015.

An Phước