Hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quí III- năm 2015

(THTG) Ngày 29/9, Liên đoàn Lao  động tỉnh  Tiền Giang  tổ chức hội nghị sơ kết phong trào  công nhân viên chức và hoạt  động  công đoàn  quí  III- năm 2015.

1

Ảnh: Phi Phụng

 Trong  quí III, các cấp  công đoàn tỉnh  Tiền Giang  tổ chức tốt  việc tuyên truyền  các Nghị quyết  của Đảng , chính  sách  pháp luật  của Nhà nước đến với công nhân viên chức lao  động. Các phong trào  thi  đua yêu  nước , hoạt  động văn hóa –  thể thao  được duy  trì và phát  động thường xuyên. Công tác kiểm tra , chấp hành pháp luật  lao  động , bảo  hiểm xã hội,  các chế  độ chính sách , quyền lợi  của người lao  động…  được Liên đoàn Lao  động tỉnh Tiền Giang  phối hợp với  các ngành chức năng  kiểm tra thường xuyên các doanh nghiệp. Giúp cho  các doanh nghiệp tháo  gỡ khó khăn vương mắc , đồng thời  bảo  vệ quyền lợi chính đáng  cho  người lao  động.   Các cấp  công đoàn  vận động công nhân viên chức lao  động  tích  cực tham gia công tác  xã hội như  ủng  hội như:   xây  dựng  mái  ấm công  đoàn, quỹ tấm lòng vàng , quỹ vì người nghèo …

Trọng tâm hoạt động công đoàn và phong  trào công  nhân viên chức lao  động tỉnh Tiền Giang  trong quí IV- năm 2015 là  Liên đoàn Lao  động tỉnh Tiền Giang  và các cấp  công  đoàn trong tỉnh phát  động các phong trào thi  đua  chào mừng  Đại hội Đảng  bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X.  Tuyên truyền quán triệt các  chủ trương đường lối  của Đảng  trong công nhân viên chức lao  động.  Xây  dựng kế họach tổ chức  chăm lo đời sống  công nhân viên chức lao  động  nhân dịp  tết  cổ truyền 2016./.

Công Luận