Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2014

(THTG) Ngày 26/2, UBND tỉnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2014. Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

3

           Trong năm 2014, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Với sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân, tỉnh đã ra mắt 4 xã nông thôn mới gồm: Tân Mỹ Chánh, Tân Thanh, Bình Nghị và Tam Bình. Tính đến cuối năm 2014, bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 8,79 tiêu chí, tăng 3,32 tiêu chí so với năm 2011. Trong đó số tiêu chí đạt được bình quân tại 11 xã điểm là 16,72 tiêu chí và bình quân tại 30 xã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 là 12,37 tiêu chí. Mặc dù mức độ đạt các tiêu chí quốc gia nông thôn mới của tỉnh còn thấp hơn so với bình quân của toàn quốc, nhưng nhìn chung bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chợ,…từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. An ninh chính trị, trật tự xã hội ngày càng được củng cố. Cảnh quan, môi trường nông thôn dần dần được cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong năm 2015 cần tăng cường tuyên truyền để toàn xã hội cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Các ngành có liên quan đến các tiêu chí cần nâng cao vai trò hỗ trợ, định hướng để các xã đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới. Đặc biệt trong năm nay, tỉnh quyết tâm ra mắt thêm 7 xã nông thôn mới, đồng thời phấn đấu không để xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Dịp này, ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước.

Kim Nữ