Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015

(THTG) Ngày 10/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự hội nghị có ông Trương Minh Nhựt – Vụ trưởng, thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ở phía Nam.

2

Ảnh: Bá Thủy

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang, 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, 11 khóa XI theo hình thức trực tuyến tại 200 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, với hơn 47 ngàn lượt cán bộ đảng viên tham dự. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp còn tích cực tuyên truyền ý nghĩa các sự kiện lịch sử, thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên được chú trọng, bám sát chương trình. 6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị đã tổ chức mở hơn 60 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 5 ngàn lượt cán bộ đảng viên. Hầu hết cán bộ qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao được trình độ và phát huy tốt kỹ năng nghiệp vụ. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thông tin tuyên truyền thực hiện phong phú, đa dạng và bám sát nhiệm vụ chính trị.

1

Ảnh: Bá Thủy

Riêng đối với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”  được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương  tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, với hơn 98% cán bộ đảng viên tham gia học tập. Ngoài ra, trong 6  tháng đầu năm 2015, Ban tuyên giáo tỉnh đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trao giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí cho các tác giả đạt giải.

Phúc Huy