Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Sáng 23-4, tại Thủ đô Viêng Chăn, Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các Trưởng đoàn quan chức cấp cao mười nước thành viên ASEAN và các quan chức Ban Thư ký ASEAN.

1

Với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác quốc phòng vì một cộng đồng ASEAN năng động”, ADSOM lần này nghe và thảo luận về các báo cáo kết quả hợp tác về quốc phòng giữa các nước ASEAN; về kết quả các cuộc họp của của cơ quan nghiên cứu của quân đội các nước ASEAN; về các ý kiến đề xuất về vấn đề an ninh mạng; về chương trình chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ADMM mở rộng;… và các vấn đề liên quan khác.

Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị, Trung tướng Òn-xỉ Xẻn-xúc, Trưởng đoàn quan chức quốc phòng cấp cao của Lào, nhấn mạnh: Hội nghị ADSOM lần này có ý nghĩa quan trọng cho việc chuẩn bị về nội dung của Hội nghị ADMM sắp tới, nhất là việc triển khai các kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng và an ninh trong ASEAN, đối phó với những thách thức hiện nay và trong tương lai nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác cùng phát triển…

Năm 2016 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ASEAN, là năm đầu tiên thành lập cộng đồng ASEAN, đặc biệt là tổ chức thực hiện Tuyên bố Kuala Lumpur – Tầm nhìn ASEAN 2025 để cùng tiến lên phía trước, do đó, đòi hỏi các nước thành viên ASEAN cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các trụ cột (chính trị – an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội), trong đó trụ cột chính trị – an ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm ổn định về chính trị và an ninh cho khu vực, là điều kiện tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác hoà bình và phát triển… Hội nghị là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các nước thành viên ASEAN, các nước bạn bè và đối tác ASEAN.

 Báo Nhân Dân