Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2015

(THTG) Ngày 19/5, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị nông dân điển hình tiên tiến giai  đoạn 2010-2015. Đến dự  hội nghị  có  bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó  Chủ tịch trung  ương Hội  Nông  dân Việt  Nam; ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch  Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

03

Ảnh: Công Luận

          Trong 5 năm  qua, các phong  trào  nông  dân của tỉnh  Tiền Giang  có nhiều  chuyển biến tích  cực. Điển hình  nhất  là các phong  trào thi  đua  kinh  doanh, sản xuất  giỏi; phong  trào toàn dân đoàn kết  xây  dựng  đời  sống văn hóa, phong trào xây  dựng  nông  thôn mới, giữ gìn an ninh  trật  tự… Trong  đó phong  trào sản xuất – kinh  doanh  giỏi, đoàn kết  giúp  nhau xóa đói  giảm nghèo, vươn lên làm giàu  chính  đáng  đã được các cấp  Hội  Nông dân trong  tỉnh  Tiền Giang tập  trung  triển khai, trở thành  động  lực quan trọng khai  thác tiềm năng  và thế mạnh  nông  nghiệp  của từng  vùng địa phương. Phong trào này đã tạo  cho  các hội  viên , nông  dân phát  huy  tính  sáng  tạo thích  ứng  với cơ  chế phát  triển ngành  nghề mới, tập  trung chuyển dịch cơ  cấu  cây  trồng, vật  nuôi, ứng  dụng  các tiến bộ khoa  học kỹ thuật trong  sản xuất – kinh doanh.  Qua  đó có nhiều  mô  hình  nông dân sản xuất – kinh  doanh  giỏi, thu  nhập cho  gia đình mỗi năm   hàng  tỷ đồng.

Để  vinh danh các nông dân sản xuất – kinh doanh  giỏi  của tỉnh Tiền Giang trong  giai  đoạn 2010- 2015,thừa  ủy quyền của Chủ tịch  Nước và Thủ tướng  Chính  phủ, ông  Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Huân chương Lao  động hạng Ba cho 4 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng  Chính  phủ cho 52 cá nhân có thành  tích “  Nông  dân sản xuất  – kinh  doanh  giỏi, góp phần vào sự nghiệp  xây  dựng  chủ nghĩa xã hội  và bảo  vệ tổ quốc” ./.

Công Luận