Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Trưng cầu ý dân

(THTG) Ngày 10/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Trưng cầu ý dân dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa 13 xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 sắp tới.

Dự án Luật Trưng cầu ý dân gồm 9 chương, 56 điều qui định các vấn đề có liên quan tới việc đề nghị, quyết định, tổ chức, các cơ quan, tổ chức phụ trách, danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu, trình tự, thủ tục bỏ phiếu; quyền, nghĩa vụ của cử tri trong trưng cầu ý dân và kết quả trưng cầu ý dân.

1

Ảnh: Bá Thủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề trong dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, trong đó tranh luận các nội dung quan trọng như những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân, phạm vi trưng cầu ý dân, chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân… Nhiều đại biểu có ý kiến cho rằng ngoài các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, cần bổ sung những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bổ sung qui định về trưng cầu ý dân phạm vi địa phương và khu vực để tạo điều kiện giải quyết, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong đời sống kinh tế xã hội của địa phương.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung vào luật một số chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân đối với các cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, qui định tỷ lệ cử tri bỏ phiếu để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của vấn đề trưng cầu, trách nhiệm báo cáo kết quả trưng cầu ý dân, vấn đề bỏ phiếu đối với người bị án phạt tù, giải quyết khiếu nại liên quan đến trưng cầu ý dân.

Phúc Huy