Hội nghị lần thứ 25 tổng kết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014

(THTG)Ngày 30/1, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị lần thứ 25 để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh TG; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

3

Trong năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh ủy đã lãnh đạo Hội đồng nhân dân tổ chức tốt các kỳ họp theo luật định, cải tiến công tác tiếp xúc cử tri theo hướng đi vào thực chất. Lãnh đạo UBND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành các hoạt động về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả phối hợp của của hệ thống chính trị các cấp; tăng cường công tác dân vận, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4

      Kết quả về phát triển kinh tế xã hội, trong năm 2014 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 9,5%. Tổng vốn đầu tư, phát triển toàn xã hội đạt 21 ngàn 500 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2013. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,48 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,8% so với năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,1%. Các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2014, UBND tỉnh Tiền Giang đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trong năm 2015.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến để đi đến thống nhất về các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội năm 2015, cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng từ 9 đến 9,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 24.400 đến 25.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,16%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học mẫu giáo là 71,3%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 98,8%, trung học phổ thông 53,3% cùng các chỉ tiêu quan trọng khác.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã đề ra, Tỉnh ủy Tiền Giang sẽ đề cao trách nhiệm hơn nữa, tập trung lãnh đạo khắc phục những khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để tiếp tục đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ VN các cấp, các đoàn thể và quần chúng nhân dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung tay góp sức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương.

Tại hội nghị này, đại biểu cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá 11.

An Phước