Hội nghị giao ban cụm, khu vực Đông, Tây Nam bộ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

(THTG) Ngày 22/9, tại thành phố Mỹ Tho, Ban Chỉ đạo trung  ương về phong  trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  tổ chức  hội  nghị giao ban cụm, khu vực các tỉnh  miền Đông và miền  Tây Nam bộ.

Chủ trì hội  nghị  có ông Huỳnh  Vĩnh  Ái,  Thứ  trưởng  Bộ  Văn hoá Thể thao Du  lịch  Việt Nam và ông  Trần Thanh  Đức, Phó Chủ tịch  Ủy  ban nhân dân tỉnh  Tiền Giang cùng  sự tham dự  của  đại diện các Bộ,  Ngành  trung ương  và 21 đơn vị tỉnh  thành khu vực  Đông – Tây  Nam  bộ.

 vlcsnap-2017-09-22-16h08m08s861

vlcsnap-2017-09-22-16h07m46s292

  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

 Báo báo  từ hội  nghị cho biết việc thực hiện  phong trào  “Toàn dân đoàn  kết  xây  dựng đời  sống  văn hoá”  đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương  quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát. Ban chỉ đạo các tỉnh, thành  chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận,các đoàn thể, phân công, phân nhiệm cụ thể cho  từng thanh viên triển khai  thực hiện một cách đồng bộ kịp thời.  Các hoạt  động  văn hoá , văn nghệ , thể dục, thể  thao  quần chúng  được duy  trì và phát triển. Công  tác quản lý  tổ chức lễ hội, bảo  tồn di  tích  văn hoá lịch  sử được khôi  phục phát huy. Phong  trào   xây  dựng  gia  đình  văn hoá, thôn xóm, ấp văn hoá,  cơ  quan đơn vị văn hoá  được giám sát  thường  xuyên.  Bên cạnh  những  thành  tựu đạt  được,  phong trào  “Toàn dân đoàn  kết  xây  dựng đời  sống  văn hoá”  vẫn còn những  hạn chế như :  việc đăng ký  xây  dựng  các danh hiệu  văn hoá còn nặng về hình  thức,  tình trạng bạo  lực gia  đình  có chiều  hướng  gia tăng, đạo đức xã hội  xuống cấp,  giá trị văn hoá truyền thống có nguy  cơ  bị mai  một…

vlcsnap-2017-09-22-16h08m46s733

vlcsnap-2017-09-22-16h08m59s809

Các đại biểu phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

   Trên tinh thần  đánh giá  khách quan về những việc đã làm được và những hạn chế, hội nghị đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để  nâng cao  chất  lượng phong trào  “Toàn dân đoàn  kết  xây  dựng đời  sống  văn hoá  ở các tỉnh khu  vục miền Đông  và miền Tây  Nam  bộ. Các đại biểu  cũng  khẳng định vai trò tầm quan trọng  của việc củng cố duy  trì đẩy mạnh  phong trào  “Toàn dân đoàn kết  xây  dựng  đời  sống văn hoá ”giai đoạn hiện nay. Do đó  Ban chỉ đạo  các địa phương  cần quan tâm, chú trọng  đến chất lượng phong trào,  không chạy  theo  thành  tích….

Công Luận