Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá – văn nghệ 6 tháng đầu năm 2015

(THTG) Ngày 15/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá – văn nghệ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

1

Ảnh: Quốc Việt

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang, công tác báo chí, văn hoá – văn nghệ 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục ổn định, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân nhất là trên các lĩnh vực: nông nghiệp, chính sách an sinh xã hội, đời sống, việc làm của công nhân và người lao động. Đặc biệt, thời gian qua, các cơ quan báo đài đã tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả đại hội chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân… Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, chưa phản ánh được những kinh nghiệm qua tổ chức đại hội ở cơ sở, còn ít thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 của các chi đảng bộ, cũng như các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Để khắc phục tình trạng này, 6 tháng cuối năm 2015, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang đề  nghị công tác báo chí, văn hoá – văn nghệ cần tập trung thông tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, đại hội thi đua, các ngày truyền thống: Công an nhân dân, Quốc khánh… đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng xã văn hoá nông thôn mới, phường văn minh đô thị…

Phúc Huy