Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

(THTG) Ngày 10/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.

3

Ảnh: Bá Thủy

Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi gồm 6 phần, 26 chương và 700 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các quan hệ khác hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật Dân sự sửa đổi lần này đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến 2 lần và sau nhiều lần chỉnh sửa bổ sung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đề nghị các đại biểu cho ý kiến 19 vấn đề, trong đó tập trung vào những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau gồm: Tài sản và quyền sở hữu tài sản, hay còn gọi là vật quyền được quy định tại chương 14; vấn đề chuyển đổi giới tính (điều 32); vấn đề chủ thể quan hệ pháp luật dân sự (điều 102); vấn đề điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản và vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản.

Hầu hết các đại biểu đều đồng tình với với dự thảo luật qua 2 lần chỉnh sửa, tuy nhiên, theo các đại biểu, cần phải bổ sung thêm điều khoản về giải thích từ ngữ, về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự (quy định tại các điều 5,6 và 14) nên giao cho toà án giải quyết…

Các ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang ghi nhận và phản ánh trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Phúc Huy