Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân làm theo gương Bác Hồ

       Việc học tập tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

      Sáng 24/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng… Đặc biệt, về dự Hội nghị có 100 cá nhân và 50 tập thể đại diện cho gần 3000 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ảnh:QĐND)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, toàn quân luôn luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là trên các mặt trận giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo…. Đồng thời, quá trình triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về xây dựng Đảng, tạo được những kết quả khả quan trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện Chỉ thị 03, toàn Đảng bộ Quân đội đã có mô hình “Tự soi, tự sửa”; các tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp tự kiểm điểm, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, đăng ký sửa chữa, khắc phục và công khai kết quả sửa chữa, tiến bộ trước đơn vị. Toàn quân đã thực hiện “3 khâu đột phá”: Thực hiện dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp, tác phong công tác.

Nhiều đơn vị đã có những mô hình, cách làm hay như: “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người dân, gia đình, bè bạn” của Quân khu 5; phong trào “3 chuyên cần, 5 mẫu mực” của Quân khu 7; “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” của Bộ đội Biên phòng…

Hội nghị đã nghe  một số đại diện điển hình tiên tiến báo cáo thành tích, những suy nghĩ và việc làm thiết thực trong học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Các điển hình đều thấm thía sâu sắc vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên theo lời dạy của Bác.

Phát biểu với Hội nghị, thay mặt Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng những tập thể, cá nhân tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của quân đội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư khen ngợi những cách làm hay, sáng tạo, nhiều phong trào có sức lôi cuốn, lan tỏa như phong trào “Rèn đức, rèn sức, luyện tài” “Hòm tiết kiệm đồng đội””Ngôi nhà 100 đồng””Tuổi trẻ quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới””Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua các phong trào đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân được tôn vinh. Những tập thể, cá nhân được tôn vinh dù ở cương vị  công tác nào, ở bất kỳ địa bàn nào, trong mọi tình huống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần kính yêu Bác Hồ, noi gương Bác Hồ và nỗ lực rèn luyện phấn đấu yêu nước, yêu chế độ, ý chí kiên cường dũng cảm, tình thương yêu đối với đồng chí, đồng đội, đồng bào, quyết tâm làm giàu cho đơn vị, quê hương và đất nước.

Thành tích của các điển hình này có sức thuyết phục và sự cảm hóa mạnh mẽ, thực sự làm tấm gương sáng sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người; góp phần “làm rạng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị (Ảnh:QĐND)

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quân đội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn  của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa động viên, cổ vũ gương người tốt, việc tốt mà còn là biện pháp tổ chức thực tiễn đảm bảo cho Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Quân đội phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn ý nghĩa của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào, các cuộc vận động khác trong từng cơ quan đơn vị. Qua thực tiễn tổ chức hoạt động, cần phát hiện, chủ động chấn chỉnh kịp thời những nhận thức sai và hành vi xấu, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện tốt yêu cầu “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, noi theo”; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu và có sức lan tỏa rộng

Tổng Bí thư chỉ rõ: cần tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng; việc tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến phải tiến hành thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các đơn vị, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, khắc phục những biểu hiện của “bệnh thành tích”, nói không đi đôi với làm.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc phấn đấu, tự rèn luyện, đấu tranh hết sức gay go giữa đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người và mỗi tổ chức. Nhắc tới điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, điều có ý nghĩa cơ bản, cốt lõi nhất là mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự rèn luyện về mọi mặt, nhất là về đạo đức cách mạng, làm gương cho quần chúng học tập, noi theo.

Những tập thể và cá nhân được tuyên dương trong Hội nghị lần này thực sự là những bông hoa đẹp, được mọi người yêu mến, kính trọng; phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để cống hiến được nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là những tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau Hội nghị, các điển hình tiên tiến trong quân đội sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng rãi, làm cho vườn hoa “người tốt, việc tốt” ngày càng nở rộ và phát triển rực rỡ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương đã trao tặng các tập thể và cá nhân tiên tiến Bằng chứng nhận điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011- 2013./.