Hội nghị điển hình tiên tiến Agribank Tiền Giang lần thứ 4 năm 2010 – 2015

(THTG) Ngày 31/1, tại Trung tâm hội nghị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Agribank Tiền Giang lần thứ 4 năm 2010 – 2015.

3

Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giang đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua và gương điển hình tiên tiến 5 năm, từ năm 2010 đến 2015. Theo đó, hàng năm, ngoài việc phát động thực hiện phong trào thi đua theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ban thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang, đơn vị đã thực hiện phát động hơn 12 phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động đoàn thể. Trong đó điển hình 2 phong trào thi đua xây dựng ngân hàng trong sạch vững mạnh và thi đua giỏi chuyên môn nghiệp vụ đã mang lại nhiều tác dụng lớn. Các phong trào thi đua đã động viên cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp lực vào thực tiễn, góp phần cho tập thể hoàn thành công việc chung một cách tốt nhất.

Trong 5 năm qua, hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Tiền Giang phát triển đều và bền vững, quỹ thu nhập đạt vượt mức kế hoạch trung ương giao. Nguồn vốn huy động thực dụng tăng qua các năm, bình quân mỗi năm tăng hơn 20%, so sánh trong 5 năm từ 2010 – 2015, nguồn vốn huy động tăng trên 206 %, nếu năm 2010 nguồn vốn huy động hơn 4.800 tỷ đồng thì đến năm 2014 nguồn vốn huy động này trên 10.000 tỷ đồng. Từ một ngân hàng thiếu vốn 5 năm trước đây nay đã trở nên thừa vốn, tạo được niềm tin của khách hàng, thu hút khách đến với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang ngày một đông hơn.

Kết thúc phong trào thi đua 5 năm qua, Agribank Tiền Giang đã tuyên dương 264 gương điển hình tiên tiến trên tổng số 475 cán bộ, công nhân viên. Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang tặng giấy khen cho 5 tập thể và 36 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Thanh Đào