Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới

(THTG) Ngày 22/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020.

Untitled 1

Ảnh : Đoàn Vũ 

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị và các sở ngành có liên quan tham dự hội nghị.

Trong 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 thì các xã hầu hết đã từ 10 đến 16 tiêu chí. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra thì tổng nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ cho các xã nông thôn mới trong năm 2016 trên 414 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành, thị và các ngành chức năng của tỉnh đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh cũng như Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh về các vấn đề có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu 12 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 cần phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra dựa trên việc xác định thế mạnh và nét riêng của từng xã. Các ngành các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương thực hiện các công trình tại các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2016; xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện các tiêu chí cần vốn lớn như trường học, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa…Mặt khác, quan tâm đầu tư thực hiện đối với tiêu chí như điện, nhà ở dân cư và thu nhập của người dân.

                               An Phước