Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2013

(THTG) Ngày 7/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Kim Mai và ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

1

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9 tháng đầu năm 2013 đạt trên 13.600 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2012; khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15%, dịch vụ tăng 9,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản chiếm 44,4%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29,8%, khu vực dịch vụ chiếm 25,8%. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, như giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây hại ở một số địa phương; nguồn vốn tín dụng cho sản xuất chưa được khơi thông; thu hút vốn đầu tư tăng thấp; triển khai các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm còn chậm, từ đó đã khiến cho nguồn thu nội địa đạt thấp so với dự toán.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận xoay quanh tình hình khó khăn từ thực tiễn, đề xuất một số giải pháp nhằm đạt mức tăng trưởng về kình tế xã hội đã đề ra. Theo đó, để đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 2013 tối thiểu là 9,5% như kế hoạch, thì trong quý 4 phải tăng trưởng trên 10%.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu trong những tháng còn lại của năm 2013, trong đó cần cân đối thu, chi và tăng cường tiết kiệm ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Khang cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh có định hướng cụ thể phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, tiến hành quyết liệt các giải pháp, nhằm thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm 2013 đạt kết quả cao nhất.

An Phước