Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ V

(THTG) Ngày 18-8, Tổng Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Trong 5 năm qua, ngành Thuế Nhà Nước luôn đẩy mạnh phát triển phong trào thi đua sâu rộng, cuốn hút toàn thể cán bộ, công chức trong ngành hăng say phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5165cb95073dfb63a22c

 Quang cảnh buổi Hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 tại Tiền Giang. Ảnh Bá Thủy

Cụ thể, ngành Thuế đã phát động trên 50 phong trào thi đua gắn với các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực quản lý thuế, với các phong trào nổi bật. Phong trào thi đua phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, kết quả thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2015 – 2019 tăng 1,72 lần so với giai đoạn 2010 – 2014. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế; thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào công tác quản lý thuế; khai thác nguồn, giảm nợ, chống thất thu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được ngành thuế triển khai sâu rộng và đạt được mục tiêu đề ra.

Từ phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, trong 5 năm qua, ngành thuế đã phát hiện bồi dưỡng và xây dựng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, với 3.580 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 41 tập thể nhận cờ thi đua chính phủ, 01 tập thể nhận Huân chương độc lập hạng 03, 09 tập thể và 13 cá nhân nhận Huân chương lao động hạng nhất và nhiều tập thể cá nhân nhân huân chương lao động hạng nhì, hạng 3, bằng khen của thủ tướng.

Tại Tiền Giang  công tác thi đua ken thưởng gắn với cải cách hành chính  được Cục thuế tỉnh đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh, với quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết công việc đã rút ngắn được thời gian, góp phần quan trọng vào hiệu lực, hiệu quả, giúp đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, năm 2015 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là trên 3.800 tỷ đồng thì đến năm 2019 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là gần 11.000 tỷ đồng.

Bá Thủy