Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

 Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Mạnh Hùng cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề mới, nổi cộm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Khối chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tập trung triển khai, thực hiện hai nội dung chính của năm 2014 là “Tăng cường đổi mới công tác dân vận” và tiếp tục “Nâng cao chất lượng chi bộ”, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng cơ sở và chất lượng đảng viên.

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Ảnh: HM)

 

 

Việc nắm tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội đã được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy các cấp đã tổ chức 108 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 6.000 đảng viên và quần chúng ưu tú; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tổ chức 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy, bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới… Đặc biệt, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được trên 2.000 quần chúng ưu tú vào Đảng; Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu Đảng cho trên 500 đồng chí…

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tập trung kiểm tra việc khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thông qua khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm sau kiểm điểm, đến nay chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng được nâng lên; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, tính dân chủ, kỷ cương trong sinh hoạt đảng có chuyển biến, quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chặt chẽ, đoàn kết, hài hòa.

Thời gian qua, các cấp ủy đã chủ động triển khai xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác kiện toàn, bổ sung 59 đồng chí cấp ủy của 26 đảng bộ trực thuộc; quyết định chuẩn y các chức danh ủy ban kiểm tra với 9 đảng ủy trực thuộc.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng sẽ tiếp tục phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; tham mưu đề xuất giải pháp đảm bảo độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh trên Biển Đông; đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp với nội dung, phương thức phù hợp, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tích cực thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; quan tâm kiện toàn công tác cán bộ, tổ chức bộ máy gắn với quy hoạch cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng, quản lý giám sát đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tập trung giải quyết những vụ việc đơn thư kéo dài còn tồn đọng, chú trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng…

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: HM)

 

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm 2014; trên cơ sở đó đóng góp ý kiến triển khai có hiệu quả trong triển khai những nội dung Chương trình công tác năm 2014 trong toàn Đảng bộ Khối.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, đôn đốc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị công tác của đơn vị; tiếp tục tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, trong đó triển khai sâu rộng đến các chi bộ những nội dung về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và “Nâng cao chất lượng chi bộ” gắn với các chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 36 – CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Quy chế bầu cử trong Đảng./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam