Hội Liên hiệp Phụ nữ sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 06 và chương trình hành động số 83

Ngày 21/12, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 06 của BCH Hội LHPN Việt Nam về “ Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” và Chương trình hành động số 83  về thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến 2020.

1

Ảnh: Công Luận

Tiền Giang hiện có trên 1 triệu 712 ngàn người, trong đó có gần 220.780 tín đồ thuộc 9 tôn giáo, có 2.382 chức sắc, 3.485 chức viên; 604 cơ sở thờ tự, với trên 19.700 hội viên phụ nữ là người có đạo và có ít phụ nữ dân tộc. Trên cơ sở đó, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 06 và chương trình hàng đồng số 83, các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức 6.523 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước, gắn với phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…., với gần 195.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, trong đó có trên 22.963 hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo tham dự, từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt công tác an sinh xã hội cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Qua 3 năm triển khai thực hiện quyết định 217  và 218 của Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biệt xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hồng Tuyến