Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016

(THTG) Chiều ngày 04/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 do Thiếu tướng Lê Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Tiền Giang về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng làm việc với đoàn.

1

Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ tháng 10/2015 đến tháng 8/2016. Theo đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp thường xuyên được cũng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần và nâng cao chất lượng hoạt động; Công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục và nhà trường được cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường lãnh chỉ đạo sâu sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Minh Hiền – Phó Chỉ huy trưởng Quân khu 9 đề nghị Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Tiền Giang cần chú trọng đổi mới hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh để công tác giáo dục đi vào chiều sâu; Tăng cường đi sâu, đi sát, kiểm tra và chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các huyện, thị, thành và các địa phương đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra…góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Toàn