Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tránh bệnh hình thức , giáo điều

Thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua ngành giáo dục tỉnh Thái Bình đã có nhiều biện pháp tích cực triển khai việc dạy và học tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học.

Năm học 2015 – 2016 ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy đến các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học, tránh tình trạng việc dạy – học mang tính hình thức, thiếu nghiêm túc.

Các trường chủ động xây dựng chương trình giảng dạy phong phú, thu hút đối tượng học, song vẫn bảo đảm cân đối giữa nội dung chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục – Đào tạo và tài liệu của tỉnh. Qua đó giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh, sinh viên.

Bắt đầu từ năm học 2011 – 2012, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy triển khai chương trình, kế hoạch giảng dạy tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến các trường học trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học. Các trường học đã kết hợp giữa nội dung chương trình, tài liệu do Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định và bộ tài liệu chung của tỉnh biên soạn làm căn cứ để chương trình bài giảng, cách thức truyền đạt cho phù hợp với các đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương thức giảng dạy về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề và được tích hợp với tài liệu của Bộ Giáo dục – Đào tạo bảo đảm đúng và đủ về nội dung chương trình quy định. Nhiều trường đã áp dụng xen kẽ giữa học chính khóa với ngoại khóa qua hình thức thi tìm hiểu, kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh….

Năm học 2014 – 2015 toàn tỉnh Thái Bình có 250 lượt giáo viên bậc Trung học phổ thông và 2.720 lượt giáo viên bậc Trung học cơ sở trực tiếp giảng dạy tại 39 trường Trung học phổ thông với trên 53.800 học sinh và 272 trường Trung học cơ sở tham gia học các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh../.