Học sinh Tiền Giang bắt đầu năm học 2022- 2023 từ ngày 22/8

(THTG) Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

vna_potal_long_trong_to_chuc_le_dang_huong_tuong_niem_cac_vua_hung_stand1_qlav (1)

Học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Bùi Phong

Theo đó khung thời gian năm học  2022 -2023 như sau:

  1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Đối với cấp mầm non:

– Học kì I, gồm 18 tuần, cụ thể như sau:

+ Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022: tập trung đón trẻ, ổn định nề nếp, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

+ Ngày 05/9/2022: tổ chức ngày hội trẻ đến trường.

+ Ngày vào chương trình: 05/9/2022

+ Kết thúc học kì I: ngày 08/01/2023.

– Học kì II, gồm 17 tuần, cụ thể như sau:

+ Học kỳ II bắt đầu từ ngày 09/01/2023, kết thúc trước ngày 27/5/2023 (trừ 02 tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán) gồm: 01 tuần ổn định nề nếp lớp sau tết và 17 tuần thực học.

+ Kết thúc năm học 2022-2023 trước ngày 28/5/2023.

Đối với cấp tiểu học:

– Học kì I: Bắt đầu từ ngày 05/9/2022. Từ ngày 22/8/2022 đến 02/9/2022: tập trung ổn định nề nếp lớp và ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh.

Kết thúc học kì I trước ngày 15/01/2023, bao gồm: 18 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra học kì I và 02 tuần nghỉ tết Nguyên đán (nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023).

Học kì II: Bắt đầu từ ngày 30/01/2023, kết thúc học kì II (năm học) trước ngày 25/5/2023, bao gồm 17 tuần thực học và kiểm tra học kì II (cuối năm).

– Tổng kết năm học và xét hoàn thành chương trình tiểu học: Từ ngày 27/5/2023 đến trước ngày 31/5/2023.

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

– Học kì I, gồm 19 tuần, cụ thể như sau:

Ngày tựu trường 29/8/2022. Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022: 01 tuần dùng để ổn định tổ chức và sinh hoạt đầu năm học mới. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 05/9/2022, kết thúc trước ngày 08/01/2023, gồm 18 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ I.

– Học kì II, gồm 18 tuần, cụ thể như sau:

Học kỳ II bắt đầu từ ngày 09/01/2023, kết thúc trước ngày 21/5/2023 (trừ 02 tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán), gồm 17 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ II. Từ 22/5/2023 đến 28/5/2023: 01 tuần để hoàn tất hồ sơ, tổng kết năm học. Kết thúc năm học 2022-2023 trước ngày 28/5/2023.

  1. Đối với giáo dục thường xuyên

* Các lớp 6, lớp 7, lớp 10 có 35 tuần thực học, cụ thể:

– Học kỳ I bắt đầu từ ngày 05/9/2022, kết thúc trước ngày 08/01/2023, gồm 18 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ I.

– Học kỳ II bắt đầu từ ngày 09/01/2023, kết thúc trước ngày 21/5/2023 (trừ 02 tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán), gồm 17 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ II. Kết thúc năm học 2022-2023 trước ngày 28/5/2023.

* Các lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 có 32 tuần thực học, cụ thể:

– Học kỳ I bắt đầu từ ngày 12/9/2022, kết thúc trước ngày 01/01/2023, gồm 16 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ I.

– Học kỳ II bắt đầu từ ngày 02/01/2023, kết thúc trước ngày 07/5/2023 (trừ 02 tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán), gồm 16 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ II. Kết thúc năm học 2022-2023 trước ngày 14/5/2023.