Học sinh THPT sẽ chỉ phải học 4 môn bắt buộc

Với chương trình giáo dục mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, học sinh bậc trung học phổ thông (THPT) sẽ không còn phải học 13 môn học như truyền thống mà chỉ còn 4 môn bắt buộc.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trong dự thảo lần này, hệ thống môn học từ tiểu học lên THPT sẽ có nhiều điều chỉnh căn bản.

Một số môn học với tên gọi mới sẽ xuất hiện do được tích hợp từ các môn học truyền thống hoặc có nội dung, tính chất, mục tiêu mới. Dạy học  tích hợp từ bậc học dưới và phân hóa dần lên bậc học cao hơn, thiết kế môn học theo hai nhóm bắt buộc và tự chọn, kết hợp với các chuyên đề học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn để nghiên cứu khoa học là yêu cầu được đặt ra trong chương trình tổng thể lần này.

Theo đó học sinh bậc THPT sẽ không còn phải học 13 môn học như truyền thống mà chỉ còn 4 môn bắt buộc. Học sinh sẽ có cơ hội đăng kí học các môn học, chuyên đề tự chọn theo định hướng nghề nghiệp tương lai.

Về thời lượng chương trình dự thảo đưa ra, cấp THPT mỗi ngày sẽ học 1 buổi không quá 5 tiết. Mỗi tuần học không quá 28 tiết, mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Dự kiến sau khi chương trình tổng thể được thẩm định, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành triển khai xây dựng chương trình môn học làm cơ sở để biên soạn SGK mới. Chương trình -Sách giáo khoa mới sẽ triển khai đại trà từ năm học 2018-2019 theo hình thức “cuốn chiếu.